Про внесення змін до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та [...]
Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 25.11.20151243-р
Документ 1243-2015-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2015
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2015 р. № 1243-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році

Внести до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213, із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1981) та від 19 серпня 2015 р. № 893, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1243-р

ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” у 2015 році

1. У пункті 4:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 липня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) у підпункті 2 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “10 грудня”.

2. Підпункти 2, 9 і 10 пункту 9, підпункти 1 і 2 пункту 18, підпункт 2 пункту 25, пункт 30 виключити.

3. У пункті 43 у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 червня” замінити словами “протягом року”.

4. У пункті 46 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 жовтня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

5. У підпункті 1 пункту 50 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства”.

6. У підпункті 2 пункту 54 у графі “Строк виконання” цифри і слово “29 травня” замінити цифрами і словом “15 грудня”.

7. У пункті 59 у графі “Строк виконання” цифри і слово “20 липня” замінити цифрами і словом “10 грудня”.

8. Пункт 66 виключити.

9. У пункті 68:

1) у підпункті 3 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 жовтня” замінити цифрами і словом “25 грудня”;

2) підпункт 4 виключити.

10. У пункті 70 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “25 грудня”.

11. У пункті 71:

1) у підпунктах 1 і 3 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 листопада” замінити цифрами і словом “25 грудня”;

2) підпункти 2 і 4 виключити.

12. Пункт 83 виключити.

13. У пункті 88 у графі “Строк виконання” слово “жовтня” замінити словом “грудня”.

14. У пункті 95:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 листопада” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

15. У пункті 96:

1) у підпункті 1:

у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 серпня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:
“Мінфін
ДФС”;

2) підпункт 2 виключити.

16. У підпункті 1 пункту 99 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “10 грудня”.

17. Пункт 100 виключити.

18. У пункті 101:

1) у підпункті 2 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) підпункти 9 - 12 виключити.

19. У пункті 102:

1) у підпункті 5:

графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“5) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо розвитку електричних мереж”;

у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) у підпункті 6 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 жовтня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

20. Підпункт 2 пункту 103 виключити.

21. У підпункті 1 пункту 104 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

22. Пункти 106 і 108, підпункт 2 пункту 111 виключити.

23. У пункті 118 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 листопада” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

24. У пункті 121:

1) у підпункті 2 у графі “Строк виконання” цифри і слово “15 вересня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) у підпункті 3:

у графі “Строк виконання” слова “щомісяця протягом року” замінити словами “протягом року”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:
“Мінагрополітики”.

25. У пункті 124:

1) підпункти 9 - 14 виключити;

2) у підпункті 19 у графі “Строк виконання” слово “березня” замінити словом “грудня”.

26. У підпунктах 1 - 4 пункту 127 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 листопада” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

27. У підпунктах 2, 3 і 11 пункту 128 у графі “Строк виконання” слово “серпня” замінити словом “грудня”.

28. У підпункті 2 пункту 130 у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 вересня” замінити словами “протягом року”.

29. У пункті 131:

1) у підпункті 3 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 листопада” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) підпункт 4 виключити.

30. Пункт 133 виключити.

31. У пункті 134:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

32. У пункті 143:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 жовтня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

33. У пункті 145:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 жовтня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

34. У пункті 149:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 березня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

35. Пункти 160, 165 і 168 виключити.

36. У пункті 172 у графі “Строк виконання” слово “вересня” замінити словом “грудня”.

37. У пункті 177:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “квітня” замінити словом “грудня”;

2) підпункт 2 виключити;

3) у підпункті 4 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 квітня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

38. У підпункті 3 пункту 178 у графі “Строк виконання” слово “листопада” замінити словом “грудня”.

39. Пункт 180, підпункт 3 пункту 184, підпункти 7 і 11 пункту 185 виключити.

40. У підпункті 1 пункту 187 у графі “Строк виконання” слово “вересня” замінити словом “грудня”.

41. Підпункт 4 пункту 188 виключити.

42. У пункті 189:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 серпня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

43. У пункті 190:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “29 травня” замінити цифрами і словом “30 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

44. У пункті 194:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “жовтня” замінити словом “грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

45. У пункті 195 у графі “Строк виконання” слово “жовтня” замінити словом “грудня”.

46. Пункт 196 виключити.

47. У пункті 197:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 березня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

48. Підпункт 3 пункту 199 виключити.

49. У підпункті 4 пункту 203 графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:
“Фонд державного майна
Мінекономрозвитку”.

50. У підпункті 3 пункту 206:

графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“3) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо утворення державних холдингових компаній в окремих галузях економіки (енергетичній, хімічній, оборонній, авіабудівній, транспортній)”;

графу “Відповідальні за виконання” викласти у такій редакції:
“суб’єкти управління об’єктами державної власності”.

“суб’єкти управління об’єктами державної власності”.

51. У пункті 213:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “25 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

52. У пункті 215:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

53. Підпункт 4 пункту 220 і пункт 224 виключити.

54. У підпункті 6 пункту 226 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“6) проведення в США засідання за круглим столом “Аграрний діалог Україна - США”.

55. Пункт 227, підпункти 5 і 6 пункту 231 виключити.

56. У підпункті 2 пункту 237 у графі “Строк виконання” слово “серпня” замінити словом “грудня”.

57. У пункті 239 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 серпня” замінити цифрами і словом “30 грудня”.

58. Пункт 248, підпункт 8 пункту 249 і пункт 256 виключити.

59. У підпунктах 2 і 3 пункту 262 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 листопада” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

60. У пункті 264:

1) у підпункті 5 у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 червня” замінити словами “протягом року”;

2) у підпункті 6 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “10 грудня”.

61. У підпункті 1 пункту 284 графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині перегляду системи оподаткування підприємств, які провадять господарську діяльність з видобутку природного газу, згідно з рекомендаціями місії МВФ та після громадського обговорення за участю представників державних та приватних нафтогазодобувних компаній”.

62. У пункті 300:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” цифри і слово “15 липня” замінити цифрами і словом “10 грудня”;

2) підпункт 2 виключити.

63. Підпункти 2 і 3 пункту 301 виключити.

64. У підпункті 4 пункту 302:

графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“4) затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг”;

у графі “Строк виконання” цифри і слово “29 травня” замінити цифрами і словом “10 грудня”.

65. У підпункті 4 пункту 305 у графі “Строк виконання” цифри і слово “31 березня” замінити цифрами і словом “10 грудня”.

66. У пункті 307:

1) у підпункті 2:

графу “Зміст заходу” викласти у такій редакції:

“2) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу”;

у графі “Строк виконання” слово “червня” замінити словом “грудня”;

2) у підпункті 3 у графі “Зміст заходу” слова “первинною та вторинною ланкою” замінити словами “первинним, вторинним та третинним видами медичної допомоги”, а слова “первинної і вторинної” замінити словами  “первинної, вторинної та третинної”.

67. У пункті 308:

1) у підпункті 1 у графі “Строк виконання” слово “жовтня” замінити словом “грудня”;

2) підпункт 3 виключити.

68. Підпункт 2 пункту 311, підпункти 3, 4 і 7 пункту 314 виключити.

69. У підпункті 1 пункту 321 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

70. Підпункт 9 пункту 324 виключити.

71. У пунктах 325 і 326 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

72. Підпункт 1 пункту 335 виключити.

73. У пункті 346 у графі “Строк виконання” слово “вересня” замінити словом “грудня”.

74. У пункті 349 у графі “Строк виконання” слово “листопада” замінити словом “грудня”.

75. Підпункти 2 і 4 пункту 351, пункт 352, підпункт 1 пункту 354, підпункти 6 і 7 пункту 356 виключити.

76. У підпункті 3 пункту 358 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

77. У пункті 359:

1) підпункти 1, 5 - 7 і 11 виключити;

2) у підпункті 4 у графі “Строк виконання” цифри і слово “15 липня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

3) у підпункті 10 у графі “Строк виконання” цифри і слово “30 квітня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

78. У пункті 365:

1) підпункт 6 виключити;

2) у підпункті 7:

у графі “Зміст заходу” слово “підготовка” змінити словом “реалізація”;

у графі “Строк виконання” слова і цифри “до 30 березня” замінити словами “протягом року”;

3) у підпункті 17 у графі “Строк виконання” слова “у строки підписання Угоди про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та МБРР” замінити словами і цифрами “до 31 грудня”.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...