Про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.20001218
Документ 1218-2000-п, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 790-2005-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1218
Київ
 
Про Державний технологічний центр
охорони родючості грунтів
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001 N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

 
     З метою проведення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики про реорганізацію Державного центру охорони родючості грунтів і якості продукції Міністерства аграрної політики шляхом перетворення в Державний технологічний центр охорони родючості грунтів Міністерства аграрної політики.
 
     2. Узяти до відома, що основними напрямами діяльності Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Міністерства аграрної політики є:
 
     розроблення пропозицій та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості грунтів, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення;
 
     науково-методичне та організаційне забезпечення проведення державного моніторингу грунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, заходів щодо збереження, відтворення, охорони родючості грунтів, а також визначення якості та безпечності рослинницької продукції;
 
     участь у розробленні та здійсненні контролю за виконанням державних, міждержавних, регіональних цільових програм з моніторингу, збереження, відтворення та охорони родючості грунтів, агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, застосування агрохімікатів і забезпечення якості сільськогосподарської продукції та сировини;
 
     участь у координації науково-дослідних робіт, пов'язаних із створенням технологій екологічно безпечного та раціонального застосування агрохімікатів хімічного та біологічного походження;
 
     розроблення та впровадження науково обгрунтованих рекомендацій щодо забезпечення родючості грунтів і застосування агрохімікатів у сільському господарстві;
 
     підготовка науково обгрунтованих розрахунків потреби в агрохімікатах;
 
     вивчення стану радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь та продукції рослинництва на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, та в зонах впливу діючих атомних електростанцій.
 
     3. Міністерству аграрної політики:
 
     затвердити у місячний термін Положення про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів, передбачивши, що фінансування цього Центру та державних проектно-технологічних центрів охорони родючості грунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим та областей здійснюється в межах бюджетних асигнувань, які виділяються на утримання бюджетних організацій системи Міністерства аграрної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;
 
     вирішити питання про розміщення Державного технологічного центру охорони родючості грунтів у м. Києві.
 
     4. Установити, що оплата праці працівників Державного технологічного центру охорони родючості грунтів та державних проектно-технологічних центрів охорони родючості грунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим та областей здійснюється відповідно до розділу другого додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001, N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
 
     5. Покласти на Українську академію аграрних наук науково-методичне забезпечення діяльності Державного технологічного центру охорони родючості грунтів та державних проектно-технологічних центрів охорони родючості грунтів і якості продукції Автономної Республіки Крим та областей.

 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО 
     Інд. 22вгору