Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Верховна Рада України; Закон від 11.09.20031160-IV