Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.07.19981156
Документ 1156-98-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2012, підстава 728-2011-п
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 01.10.2014, підстава 409-2014-п )
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 1998 р. N 1156
Київ
Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99
N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000
N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000
N 448 ( 448-2001-п ) від 06.05.2001
N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003
N 3 ( 3-2007-п ) від 10.01.2007
N 621 ( 621-2010-п ) від 14.07.2010
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010
N 728 ( 728-2011-п ) від 06.07.2011 }
( У назві і тексті постанови слова "твердого та пічного
побутового (рідкого) палива" замінено словами
"твердого та рідкого пічного побутового палива" згідно
з Постановою КМ N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 )
( У тексті Постанови слово "прописаний" в усіх відмінках і
формах числа замінено словом "зареєстрований" у
відповідному відмінку та числі згідно з Постановою КМ
N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що за умови призначення житлової субсидії за
користування житлом, його утримання та оплату послуг водо-,
тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги)
в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та
нормативів користування зазначеними послугами громадяни,
зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують 15
відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива -
15 відсотків їх річного сукупного доходу. { Абзац перший пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621 ( 621-2010-п )
від 14.07.2010 } Якщо у складі зареєстрованих та таких, що проживають у
житловому приміщенні (будинку), осіб є діти, інваліди першої або
другої групи і середньомісячний сукупний дохід на одного
зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) громадянина не
перевищує прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць та якщо у житловому приміщенні (будинку)
зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни, розмір
плати за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи
користування загальною площею житла та нормативів користування
зазначеними послугами за умови призначення житлової субсидії
становить 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива - 10 відсотків річного сукупного доходу. { Абзац другий
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1361 ( 1361-2000-п ) від
31.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 448
( 448-2001-п ) від 06.05.2001, N 702 ( 702-2003-п ) від
15.05.2003, в редакції Постанови КМ N 3 ( 3-2007-п ) від
10.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 621
( 621-2010-п ) від 14.07.2010, N 728 ( 728-2011-п ) від
06.07.2011 }

{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010 }

Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах
норм споживання та розмір субсидій визначаються окремо за кожний
вид послуг. При цьому розмір витрат на оплату послуги визначається
пропорційно частці вартості цієї послуги у загальній сумі вартості
житлово-комунальних послуг. У випадках коли протягом терміну
призначення субсидії фактична плата за окремий вид послуг
змінюється, перерахунок розміру витрат та розміру субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання
здійснюється лише за цим окремим видом послуг. { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2010-п ) від
08.09.2010 }
Якщо обсяг витрачання води, тепла, газу та електроенергії
вимірюється засобами їх обліку, під час підтвердження права на
отримання субсидії на наступний строк розмір витрат громадян на
оплату житлово-комунальних послуг (15 чи 10 відсотків
середньомісячного сукупного доходу зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) зменшується на 2 відсотки, але не більш як на
6 відсотків відповідно за кожні 10 відсотків зменшення загальної
суми вартостей фактично використаних послуг у попередньому періоді
проти суми їх вартостей за встановленими нормами споживання.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 822
( 822-99-п ) від 14.05.99; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 702 ( 702-2003-п ) від 15.05.2003; в редакції
Постанови КМ N 621 ( 621-2010-п ) від 14.07.2010 }
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям у
місячний термін привести свої рішення про визначення розмірів
плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання
житлової субсидії у відповідність із цією постановою.
3. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 1 грудня 1995 р. N 959 ( 959-95-п ) "Про встановлення
тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного
газу, на оплату яких надається субсидія" (ЗП України, 1996 р.,
N 4, ст. 112) друге речення виключити.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 119 ( 119-98-п ) "Про
розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 5, ст. 186).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...