Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 01.12.20101093
Документ 1093-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.03.2013, підстава 191-2013-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 грудня 2010 р. N 1093
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 191 ( 191-2013-п ) від 06.03.2013 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері лісового
насінництва та розсадництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1364 ( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
лісового насінництва та розсадництва, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2010 р. N 1093
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
у сфері лісового насінництва та розсадництва

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
лісового насінництва та розсадництва, є:
додержання технології щодо заготівлі, виробництва, пакування,
маркування, зберігання, затарювання та реалізації насіння і
садивного матеріалу лісових рослин;
виконання вимог стандартів, норм, правил та інших
нормативно-правових актів у сфері лісового насінництва та
розсадництва.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику
відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого,
середнього та незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, зберіганням,
затарюванням та реалізацією оригінального насіння і садивного
матеріалу лісових рослин.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, зберіганням,
затарюванням та реалізацією елітного насіння.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, зберіганням,
затарюванням та реалізацією репродукційного насіння.
6. У разі коли суб'єкт господарювання може належати одночасно
до двох ступенів ризику, його відносять до вищого ступеня.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання у сфері лісового насінництва та
розсадництва здійснюються з такою періодичністю: { Абзац перший
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364
( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки;
з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...