Про освіту
Верховна Рада УРСР; Закон від 23.05.19911060-XII