Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (додатки 1-52 до вимог)
Постанова Кабінету Міністрів України; Вимоги, Форма типового документа, Опис, Інформація, Перелік, Форма, Класифікація, Акт від 17.10.20121051
Документ 1051а-2012-п, перша редакція — Прийняття від 17.10.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ОЦІНКА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/ ParcelInfo/

ValuationInfo

ValuationInfo

Оцінка земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Normative

Нормативна грошова оцінка

ValuationDate

Дата оцінки

 

 

Value

Значення грошової оцінки, гривень

 

 

Executor

Виконавець нормативної грошової оцінки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

ValuationDocumentation

Технічна документація про нормативну грошову оцінку

Number

Номер

 

Attribute

Атрибутивна інформація

 Додаток 30
до вимог

ОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Leases /

LeaseInfo

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Executive PowerDecision

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду

ExecutivePower

Найменування органу

 

 

 

Approval Document

Вид документа

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

Approval DocumentName

Назва документа

 

 

 

ApprovalDate

Дата прийняття документа

 

 

 

Approval DocumentNumber

Номер документа

 

 

 

Lease Agreement

Інформація про договір оренди земельної ділянки

Leasees

Блок опису всіх орендарів

Leasee

Дані орендаря

Natural Person
type Natural PersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

 

 

LegalEntity type LegalEntity Info

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

 

 

 

LeaseTerm

Строк оренди

StartDate

Початок оренди

 

 

Expiration Date

Закінчення оренди

 

 

Lease Duration

Строк дії оренди

 

 

 

Rent

Орендна плата

MoneyRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

 

OtherRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати

 

 

 

Registration Number

Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі

 

 

 

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору оренди землі

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа оренди земельної ділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary
type Boundary

Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогДодаток 31
до вимог

ДАНІ
про юридичну особу

COMPLEX TYPE

LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Name

Найменування

 

 

EDRPOU

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

Address

type Address

Місцезнаходження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 Додаток 32
до вимог

СУБОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Subleases /

SubleaseInfo

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Subleasees

Блок опису всіх суборендарів

Subleasee

Дані суборендаря

NaturalPerson type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity
type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини

 

 

 

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору суборенди землі

 

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер договору суборенди землі

 

 

 

Subrent

Плата за суборенду

MoneySubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

 

OtherSubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

 

SubleaseTerm

Строк суборенди

StartDate

Початок суборенди

 

 

ExpirationDate

Закінчення суборенди

 

 

SubleaseDuration

Строк суборенди

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа суборенди земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогДодаток 33
до вимог

ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ
та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Restrictions/

RestrictionInfo

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

RestrictionCode

Код обмеження

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

RestrictionName

Зміст обмеження

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа зони обмеження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Restriction Entitlement

Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою

DocumentType

Код документа, на підставі якого виникає право

 

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

DocumentName

Назва документа, на підставі якого виникає право

 

 

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

 

 

NaturalPerson

type

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

RestrictionTerm

Строк дії

Permanent

Постійний

 

 

Time

Строковий

StartDate

Початок дії

 

ExpirationDate

Закінчення дії

 

Duration

Строк дії

 

RegistrationDate

Дата реєстрації обмеження

 

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер обмеження

 

 

 

Beneficiaries

Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження

Beneficiary

Особа, на користь якої встановлено обмеження

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Payment

Плата за користування земельною ділянкою

Paid

Платне користування

MoneyPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

OtherPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

Free

Безоплатне користування

 

 Додаток 34
до вимог

ПІДСТАВИ
встановлення обмеження

Код

Назва

01

Закон

02

Рішення суду

03

Заповіт

04

ДоговірДодаток 35
до вимог

УГІДДЯ
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

LandsParcel/

LandParcelInfo

LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralCode

Кадастровий номер

 

 

 

 

LandCode

Код угіддя

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

MetricInfo

Метрична інформація

Area

Площа угіддя

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів кв. метрів

 

Size

Значення площі

 

 

Determination Method

Метод визначення площі земельної ділянки

Exhange File Coordinates

За координатами вузлів полігона

 

 

 

 

Calculation

Переобчислення

 

DocExch

Згідно із правовстановлюючим документом

 

Perimeter

Периметр угіддя

 

 

 

 

Error

Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя

 

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона угіддя земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимогДодаток 36
до вимог

СУМІЖНИКИ
об'єкта Державного земельного кадастру

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

AdjacentUnits/

AdjacentUnitInfo

AdjacentUnitInfo

Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber

Кадастровий номер / обліковий номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру

 

 

AdjacentBoundary type Boundary

Межі з суміжником

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Conflict

Ознака конфлікту меж

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Proprietor

Власник або розпорядник

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 Додаток 37
до вимог

АДРЕСА

COMPLEX TYPE

Address

Адреса

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Country

Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96

 

ZIP

Поштовий індекс

 

Region

Область

 

District

Район області

 

Settlement

Село, селище, місто

 

Street

Вулиця (проспект, провулок тощо)

 

Building

Номер будинку

 

Block

Номер корпусу

 

BuildingUnit

Номер квартири (офісу)

 Додаток 38
до вимог

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

COMPLEX TYPE

FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

LastName

Прізвище фізичної особи

 

FirstName

Ім'я фізичної особи

 

MiddleName

По батькові фізичної особи

 Додаток 39
до вимог

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ
цільового призначення земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Назва

Код згідно з КВЕД

розділ

підрозділ

Секція A

 

Землі сільськогосподарського призначення

 

01

 

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, провадження сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, в тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для провадження діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві тощо)

01

01.01

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

01.02

для ведення фермерського господарства

 

01.03

для ведення особистого селянського господарства

 

01.04

для ведення підсобного сільського господарства

 

01.05

для садівництва

 

01.06

для городництва

 

01.07

для сінокосіння і випасання худоби

 

01.08

для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 

01.09

для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

01.10

для іншого сільськогосподарського призначення

 

01.11

для цілей підрозділів 01.01 - 01.10 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція B

 

Землі житлової та громадської забудови

 

02

 

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі тощо); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

97, 98

02.01

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

02.02

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

 

02.03

для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

 

02.04

для будівництва індивідуальних гаражів

 

02.05

для гаражного будівництва

 

02.06

для іншої житлової забудови

 

02.07

для цілей підрозділів 02.01 - 02.06 і збереження та використання природного фонду

 

03

 

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), об'єктів загального користування)

 

03.01

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

84

03.02

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

85

03.03

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

86


03.04

для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

94

03.05

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

90, 91

03.06

для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

99

03.07

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

45, 46, 47


03.08

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

55, 56

03.09

для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

64, 65, 66, 68

03.10

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

69, 70, 71, 73, 74

03.11

для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

72


03.12

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

81

03.13

для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

96

03.14

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

41, 42, 43

03.15

для цілей підрозділів 03.01 - 03.14 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція C

 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

93

04

 

Землі природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)

 

04.01

для збереження та використання біосферних заповідників

 

04.02

для збереження та використання природних заповідників

 


04.03

для збереження та використання національних природних парків

 

04.04

для збереження та використання ботанічних садів

 

04.05

для збереження та використання зоологічних парків

 


04.06

для збереження та використання дендрологічних парків

 

04.07

для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

 

04.08

для збереження та використання заказників

 


04.09

для збереження та використання заповідних урочищ

 

04.10

для збереження та використання пам'яток природи

 

04.11

для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

05

05.00

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

 

Секція D

 

Землі оздоровчого призначення

 

06

 

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

86

06.01

для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

 

06.02

для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 

06.03

для інших оздоровчих цілей

 

06.04

для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція E

 

Землі рекреаційного призначення

 

07

 

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

93

07.01

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

 

07.02

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

 

07.03

для дачного будівництва

 

07.04

для цілей підрозділів 07.01 - 07.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція G

 

Землі історико-культурного призначення

 

08

 

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

93

08.01

для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

 

08.02

для розміщення та обслуговування музейних закладів

 

08.03

для іншого історико-культурного призначення

 

08.04

для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція H

 

Землі лісогосподарського призначення

 

09

 

Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

02

09.01

для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

 

09.02

для іншого лісогосподарського призначення

 

09.03

для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція I

 

Землі водного фонду

 

10

 

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

36

10.01

для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 

10.02

для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 

10.03

для експлуатації та догляду за смугами відведення

 


10.04

для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

 

10.05

для догляду за береговими смугами водних шляхів

 

10.06

для сінокосіння

 


10.07

для рибогосподарських потреб

03

10.08

для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

10.09

для проведення науково-дослідних робіт

 


10.10

для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

10.11

для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

10.12

для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція J

 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

11

 

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

 

11.01

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

05 - 09

11.02

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

10 - 33

11.03

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

41, 42, 43

11.04

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

35, 36

11.05

для інших потреб промисловості

 

11.06

для цілей підрозділів 11.01 - 11.05 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

12

 

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

 

12.01

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

49

12.02

для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

50

12.03

для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

50

12.04

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

49

12.05

для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

51

12.06

для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

49

12.07

для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

49

12.08

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

52

12.09

для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

49

12.10

для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

13

 

Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку)

61

13.01

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

 

13.02

для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 

13.03

для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

 

13.04

для цілей підрозділів 13.01 - 13.03 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

14

 

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

14.01

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

35

14.02

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

35

14.03

для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

15

 

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів)

84

15.01

для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

 

15.02

для розміщення та постійної діяльності органів МВС

 

15.03

для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

 

15.04

для розміщення та постійної діяльності органів СБУ

 

15.05

для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

 

15.06

для розміщення та постійної діяльності органів ДПтС

 

15.07

для розміщення та постійної діяльності органів МНС

 

15.08

для розміщення та постійної діяльності органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

 

15.09

для розміщення та тимчасового перебування іноземних військових формувань

 

15.10

для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до закону, військових формувань

 

15.11

для цілей підрозділів 15.01 - 15.10 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 вгору