Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Верховна Рада України; Закон від 15.09.19991045-XIV