Про угоди про розподіл продукції
Верховна Рада України; Закон від 14.09.19991039-XIV