Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Вимоги [...] від 26.11.20081027
Документ 1027-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.03.2016, підстава 70-2016-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. № 1027
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 70 від 27.01.2016}

Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 125 від 18.02.2009
№ 926 від 03.09.2009
№ 622 від 09.06.2011
№ 838 від 03.08.2011
№ 849 від 10.08.2011
№ 887 від 22.08.2011
№ 622 від 04.07.2012
№ 970 від 24.10.2012
№ 163 від 20.03.2013
№ 233 від 08.04.2013
№ 794 від 14.08.2013
№ 679 від 26.11.2014}

{У тексті Постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 622 від 09.06.2011}

З метою вдосконалення процедури ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищення ефективності використання залучених коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (додається).

2. Установити, що пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані Міністерству економічного розвитку і торгівлі відповідно до Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1317 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1859), розглядаються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Ініціювання, підготовка та реалізація проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Кредитною установою для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням положень міжнародних договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 125 від 18.02.2009}

3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі координатором роботи, пов'язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі затвердити у двомісячний строк порядок прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців.

5. Міністерству фінансів разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення виконання вимог за зобов'язаннями Кабінету Міністрів України, пов'язаними з підтвердженням того факту, що пропозиції про фінансування проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, належать до сфери дії рамкових угод між Україною і такими організаціями.

6. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству юстиції вирішити у місячний строк питання щодо визначення механізму, з допомогою якого у проекті Державного бюджету України передбачаються позики, кредити, що залучаються від міжнародних фінансових організацій державою або під державні гарантії.

7. Центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. № 1027

ПОРЯДОК
ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

{У тексті Порядку слова "ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" замінити словами "публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

{У тексті Порядку слова "Мінекономіки" та "Державне казначейство" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 622 від 09.06.2011}

{У тексті Порядку слова “Міністерство економічного розвитку і торгівлі” в усіх відмінках замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 622 від 04.07.2012}

Загальні питання

1. Цей Порядок регулює питання ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, за винятком Міжнародного валютного фонду (далі - МФО), які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії (далі - позика).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бенефіціар - юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

відповідальний виконавець - орган виконавчої влади, інша бюджетна установа чи публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", що визначені Мінекономрозвитку для підготовки разом з бенефіціаром інвестиційного проекту, здійснення нагляду і контролю за реалізацією бенефіціаром такого проекту або безпосередньої реалізації проекту, в рамках якого отримана позика;

група управління проектом - окремий структурний підрозділ відповідального виконавця або бенефіціара чи група консультантів, уповноважені відповідальним виконавцем або бенефіціаром згідно з його рішенням або договорами між відповідальним виконавцем або бенефіціаром та фізичними особами-консультантами забезпечувати здійснення заходів з підготовки та реалізації проекту згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

договір України з МФО - міжнародний договір України з МФО про позику, кредит чи грант, що залучаються державою, або про надання державних гарантій;

договір між МФО і бенефіціаром - договір між МФО і бенефіціаром, укладений згідно з договором України з МФО, про виконання проекту (проектний договір) або про надання позики для реалізації інвестиційного проекту;

договір між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем - договір, укладений між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем про надання позики або про безповоротну передачу позики бенефіціарові чи про відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі настання гарантійного випадку, якщо інше не передбачено договором України з МФО;

договір між Мінфіном і міською радою - договір, укладений між Мінфіном і міською радою щодо відповідальності міської ради за забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання бенефіціаром боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики;

ініціатор проекту - будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також установа чи організація, утворені в установленому порядку зазначеним органом, чи суб'єкт господарювання державного або комунального сектору економіки, що розробляє проектну пропозицію;

координатор проекту - заступник керівника відповідального виконавця, який уповноважений керівником забезпечувати організацію, нагляд і контроль за роботою з підготовки та реалізації проекту, підписувати документи, пов'язані з підготовкою та реалізацією проекту. Координатор проекту несе персональну відповідальність за його підготовку та реалізацію;

Лист Уряду України до МФО - лист від імені Кабінету Міністрів України щодо визначення основних напрямів реформ, на підтримку яких передбачається спрямувати системний проект або проект розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації;

представник позичальника (гаранта) - центральний орган виконавчої влади, який визначається в договорі України з МФО представником України для цілей, передбачених таким договором;

проект - системний або інвестиційний проект економічного і соціального розвитку України, що підтримується МФО:

системний проект - спрямований на підтримку реформ в Україні проект, у рамках якого позика використовується для фінансування державного бюджету;

інвестиційний проект - проект, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів бенефіціара, або проект розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації, у рамках якого погашення та обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

проектна пропозиція - пропозиція щодо ініціювання інвестиційного проекту;

стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з МФО - стратегії з питань співробітництва з МФО та допомоги МФО Україні, програми та плани такого співробітництва.

3. Для підготовки та реалізації проекту можуть залучатися міжнародна технічна допомога, кошти підприємств, установ, організацій, державного та місцевих бюджетів.

Відповідальний виконавець у разі отримання міжнародної технічної допомоги для підготовки проекту забезпечує її використання згідно з планом заходів з підготовки інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України, а у разі отримання такої допомоги для реалізації проекту забезпечує її використання згідно з планом заходів з реалізації інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України.

4. Проект готується та реалізується згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, договором між Мінфіном і міською радою, цим Порядком та іншими актами законодавства.

5. Міністерства, інші органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають Мінекономрозвитку на його запит інформацію про напрями та завдання, для виконання яких пропонується залучення фінансових ресурсів МФО, разом з обґрунтуванням доцільності їх залучення відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

Мінекономрозвитку аналізує подану інформацію та разом з МФО і заінтересованими органами виконавчої влади готує стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з МФО.

6. Мінекономрозвитку відповідно до Порядку розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834), розробляє за пропозиціями центральних органів виконавчої влади проект плану співробітництва з МФО на наступний рік за формою, визначеною Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 970 від 24.10.2012}

У проекті плану співробітництва з МФО наводиться перелік спільних з МФО проектів і заходів з ініціювання, підготовки та реалізації таких проектів, перелік заходів з підготовки стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО і заходів, спрямованих на підвищення результативності співробітництва в планованому році.

6-1. Мінекономрозвитку забезпечує ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги.

Порядок ведення такого реєстру визначається Мінекономрозвитку.

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 622 від 04.07.2012}

7. Відповідальний виконавець забезпечує дотримання строків підготовки та реалізації інвестиційного проекту, досягнення показників його результативності, визначених у техніко-економічному обґрунтуванні та договорі України з МФО, налагоджує ефективну взаємодію з бенефіціаром (бенефіціарами), забезпечує у межах своїх повноважень виконання зобов'язань, узятих за договором України з МФО, а також дотримання строків та процедур, визначених цим Порядком та документами МФО, на які є посилання в договорі України з МФО.

Ініціювання інвестиційного проекту

8. Ініціатор проекту з урахуванням стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО і методичних рекомендацій, що затверджуються Мінекономрозвитку, розробляє проектну пропозицію згідно із визначеними у додатку 1 вимогами та подає її Мінекономрозвитку.

Мінфін для розроблення проектної пропозиції за зверненням ініціатора проводить в установленому ним порядку оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара.

Юридична особа, що має прострочену понад три місяці заборгованість з погашення та обслуговування раніше отриманої позики, кредиту комерційного банку або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), не може виступати ініціатором інвестиційного проекту.

9. Мінекономрозвитку проводить у п'ятиденний строк після надходження проектної пропозиції оцінку її відповідності визначеним у додатку 1 вимогам і у разі виявлення розбіжностей повертає її ініціаторові.

У разі відповідності проектної пропозиції вимогам, визначеним у додатку 1, Мінекономрозвитку надсилає її на розгляд заінтересованим органам виконавчої влади та інформує про це ініціатора проекту. Заінтересовані органи виконавчої влади у двотижневий строк після надходження проектної пропозиції проводять в межах своїх повноважень експертизу та надсилають експертні висновки Мінекономрозвитку, а копії - ініціаторові проекту.

У разі коли результати експертизи негативні, або виникли розбіжності чи висловлено зауваження під час проведення експертизи, Мінекономрозвитку організовує роботу з розгляду певних питань та їх урегулювання.

10. За результатами експертизи, проведеної заінтересованими органами виконавчої влади, Мінекономрозвитку приймає у тритижневий строк рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначає відповідального виконавця. Копія рішення надсилається разом з відповідними рекомендаціями і застереженнями (у разі їх наявності) Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, відповідальному виконавцю та ініціаторові проекту.

У разі прийняття позитивного рішення Мінекономрозвитку звертається в тижневий строк до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки інвестиційного проекту. Після надходження повідомлення від МФО про підтримку інвестиційного проекту Мінекономрозвитку інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України, Мінфін та відповідального виконавця.

Загальний строк проведення експертизи проектної пропозиції заінтересованими органами виконавчої влади та прийняття Мінекономрозвитку рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження документів, що відповідають вимогам, визначеним у додатку 1.

Мінекономрозвитку забезпечує збереження в установленому порядку документів, які стали підставою для прийняття рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця.

Ініціювання системного проекту

11. Мінфін під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік надсилає Мінекономрозвитку інформацію про обсяг фінансових ресурсів, які необхідно залучити від МФО в рамках системного проекту для фінансування державного бюджету.

Якщо договором України з МФО передбачено також реалізацію іншого системного проекту, процедура його ініціювання не застосовується.

У разі коли реалізацію системного проекту не передбачено договором України з МФО, Мінекономрозвитку з урахуванням інформації Мінфіну проводить за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади консультації з МФО і узгоджує цілі, завдання та порядок підготовки такого проекту.

12. Центральні органи виконавчої влади вносять на запит Мінекономрозвитку конкретні пропозиції щодо заходів, які планується здійснити для досягнення цілей системного проекту, та пропозиції до проекту Листа Уряду України до МФО.

Мінекономрозвитку:

готує разом з МФО на підставі таких пропозицій проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, та проект Листа Уряду України до МФО;

вносить Кабінетові Міністрів України проект акта про доцільність підготовки системного проекту, до якого додаються проект програми стратегічних та інституціональних реформ, проект Листа Уряду України до МФО та інформація Мінфіну, передбачена пунктом 11 цього Порядку.

13. На підставі прийнятого Кабінетом Міністрів України акта про доцільність підготовки системного проекту Мінекономрозвитку звертається в тижневий строк до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки такого проекту і подає їй інформацію, пов'язану з його підготовкою, а Мінфін під час підготовки проекту закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік ураховує обсяг фінансових ресурсів, які передбачається залучити від МФО.

Після надходження повідомлення МФО про підтримку системного проекту Мінекономрозвитку інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України та Мінфін.

Підготовка інвестиційного проекту

14. Відповідальний виконавець у місячний строк після отримання від Мінекономрозвитку інформації щодо надходження повідомлення МФО про підтримку інвестиційного проекту приймає рішення про організацію роботи з його підготовки, призначає координатора проекту, утворює групу управління проектом, складає згідно з додатком 2 за погодженням з МФО план заходів з підготовки інвестиційного проекту, у якому, зокрема, передбачається розроблення документації конкурсних торгів і визначаються джерела та обсяги фінансування розроблення такої документації, та подає копію такого плану Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 622 від 09.06.2011}

Строк підготовки інвестиційного проекту не повинен перевищувати 12 місяців. У разі порушення зазначеного строку Мінекономрозвитку проводить за участю відповідального виконавця консультації з МФО з метою вирішення питання стосовно доцільності подальшої підготовки такого проекту, про результати яких інформує в тижневий строк Кабінет Міністрів України.

14-1. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара під час підготовки інвестиційного проекту до проведення переговорів з МФО готує та надсилає на розгляд Мінекономрозвитку проект плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі або його частини (лота), методів закупівлі та інформацією про проведення аналізу досвіду вітчизняних та іноземних виробників, підрядників та постачальників товарів (робіт, послуг) відповідно до проекту плану закупівлі.

Якщо Мінекономрозвитку не висловило своєї позиції щодо проекту плану закупівлі протягом двох тижнів, бенефіціар надсилає проект плану закупівлі до МФО та проводить разом з МФО, відповідальним виконавцем та Мінекономрозвитку консультації щодо його погодження.

У разі коли висловлено зауваження чи виникли розбіжності під час розгляду проекту плану закупівлі з боку Мінекономрозвитку та/або МФО, відповідальний виконавець організовує роботу з їх урегулювання.

{Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 622 від 09.06.2011}

15. Відповідальний виконавець згідно з планом заходів з підготовки інвестиційного проекту розробляє разом з МФО і бенефіціаром та погоджує у тритижневий строк з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами чи організаціями, утвореними в установленому порядку зазначеними органами, суб'єктами господарювання державного або комунального сектору економіки (далі - заінтересовані суб'єкти) документи, зазначені у додатку 3.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 622 від 09.06.2011}

У разі коли міністерства та інші заінтересовані органи виконавчої влади не висловили протягом визначеного строку своєї позиції щодо погодження пакета документів, зазначених у додатку 3, або надали суттєві зауваження, відповідальний виконавець у десятиденний строк здійснює узгоджувальні процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 622 від 09.06.2011}

Після надходження від МФО запрошення на переговори відповідальний виконавець вносить документи на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття відповідного акта (про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про схвалення Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено договором України з МФО для реалізації проекту розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації; про встановлення розміру плати бенефіціара - суб’єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара - суб’єкта господарювання є майно державної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; у разі потреби - про виконання інших передбачених законом умов, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів);

{Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 22.08.2011; в редакції Постанови КМ № 163 від 20.03.2013}

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

У разі коли відповідальним виконавцем визначено центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України, або публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", документи, зазначені у додатках 3, 5, 6 і 15, вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України відповідальним виконавцем через члена Кабінету Міністрів України, до компетенції якого належить питання щодо формування і реалізації державної політики у сферах, в яких передбачається підготовка та реалізація проекту.

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 887 від 22.08.2011}

Орієнтовний план заходів з реалізації проекту складається згідно з додатком 4.

У проекті директив делегації чи представникові України передбачається, зокрема, що повноваження на підписання договору України з МФО після проведення з нею переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та коли під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, у тому числі стосовно включення положень щодо додаткових зобов'язань України і надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки, зміни умов надання позики.

Мінфін готує на запит відповідального виконавця висновки щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет та зовнішній борг України, і щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, яку проводить в установленому ним порядку (якщо з дати проведення такої оцінки на етапі ініціювання пройшло більше одного року).

Відповідальний виконавець до проведення переговорів забезпечує в установленому законодавством порядку подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про затвердження проекту будівництва або інвестиційної програми (проектну документацію, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, споруд, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення - на першій стадії проектування), якщо таке будівництво або інвестиційна програма передбачаються проектом.

16. Внесені на розгляд Кабінету Міністрів України документи, що не відповідають перелікові, визначеному у додатку 3, повертаються Секретаріатом Кабінету Міністрів України не пізніше ніж протягом двох робочих днів для доопрацювання.

17. Після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець - головний розпорядник бюджетних коштів подає в установленому порядку Мінфіну пропозиції щодо визначення видатків, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік.

Мінфін в установленому порядку передбачає позику у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік.

18. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів та підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол.

19. Керівник офіційної делегації чи представник України, наділені повноваженням відповідно до частин першої та четвертої статті 6 Закону України "Про міжнародні договори України", подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення міжнародного договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС;

у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України, а їх копії - Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС.

За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО, якщо це передбачено проектом договору України з МФО для проекту розвитку інституціональної спроможності органів виконавчої влади, установ та організацій.

20. Після проведення переговорів України з МФО і надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні Мінфін укладає у двотижневий строк договір з бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, а у разі потреби - також договір з міською радою.

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар розпочинає виконання плану закупівлі та здійснення конкурсних торгів і подає копію такого плану Мінекономрозвитку та Мінфіну.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 622 від 09.06.2011}

21. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні визначених у директивах делегації чи представникові України суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО (у разі потреби - разом з додатковими листами до нього) після надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні, а також підписання відповідних договорів між МФО і бенефіціаром, між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, між Мінфіном і міською радою, інших договорів та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено проектом договору України з МФО.

22. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи з'явилася потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, відповідальний виконавець забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів за переліком, зазначеним у додатку 5, погодження їх з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами та бенефіціаром і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

23. Відповідальний виконавець подає у тижневий строк після підписання уповноваженою особою договору України з МФО Кабінетові Міністрів України, Мін'юсту, Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС копію такого договору та його автентичний переклад на українську мову.

Мінфін у тижневий строк після надходження копії договору України з МФО інформує Мін'юст, чи передбачена позика державним бюджетом на відповідний рік.

Мін'юст з урахуванням інформації Мінфіну готує висновок щодо здійснення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеним договором України з МФО, та надсилає його відповідальному виконавцю.

Якщо договір України з МФО не потребує ратифікації Верховною Радою України, Мін'юст у десятиденний строк готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінетові Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

Якщо договір України з МФО потребує ратифікації Верховною Радою України, відповідальний виконавець у двотижневий строк після надходження відповідного висновку Мін'юсту подає МЗС погоджені з Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими суб'єктами пропозиції щодо ратифікації договору України з МФО, передбачені Законом України "Про міжнародні договори України".

24. МЗС з урахуванням визначеного договором України з МФО строку набрання чинності вносить пропозиції щодо його ратифікації:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінету Міністрів України.

Мін'юст у десятиденний строк після набрання чинності законом про ратифікацію договору України з МФО готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

25. Представник позичальника (гаранта) невідкладно після надходження від МФО повідомлення про набрання чинності договором України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України, Мінекономрозвитку та відповідального виконавця.

Відповідальний виконавець подає у двотижневий строк МЗС оригінал договору разом з повідомленням МФО про набрання ним чинності.

26. У разі коли з'явилася потреба в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту, відповідальний виконавець забезпечує підготовку документів згідно з додатком 6, погодження їх з Мінфіном, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України на підставі зазначених документів акта про залучення авансу позики для підготовки інвестиційного проекту відповідальний виконавець звертається до МФО з пропозицією вирішити питання про можливе надання такого авансу.

Після надходження повідомлення МФО про підтримку такої пропозиції відповідальний виконавець готує разом з МФО лист-угоду стосовно залучення Україною авансу, забезпечує погодження зазначених у додатку 5 документів з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення Президентові України пропозиції про підписання листа-угоди - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про підписання листа-угоди - у разі укладення договору від імені Уряду України.

Подальші заходи здійснюються відповідно до вимог пунктів 23-25 цього Порядку.

Підготовка системного проекту

27. Мінекономрозвитку на підставі повідомлення МФО про підтримку системного проекту або договору України з МФО готує разом з МФО за погодженням з Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими державними органами та установами документи згідно з переліком, зазначеним у додатку 3, і після надходження від МФО запрошення на переговори подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття акта про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту і схвалення Листа Уряду України до МФО;

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

У проекті директив делегації чи представникові України передбачається, зокрема, що повноваження на підписання договору України з МФО після проведення з нею переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та коли під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, у тому числі стосовно включення положень щодо додаткових зобов'язань України і надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки, зміни умов надання позики.

На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол.

28. Керівник офіційної делегації чи представник України, наділений повноваженням відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України "Про міжнародні договори України", подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінету Міністрів України, а їх копії - Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС.

За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО.

29. Після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту та надання позики Україні Мінекономрозвитку здійснює заходи з підписання договору України з МФО, а Мінфін відкриває відповідний рахунок у Національному банку.

Якщо повноваження на підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту та надання позики Україні.

30. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи з'явилася потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, Мінекономрозвитку забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів за переліком, зазначеним у додатку 5, погодження їх з Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими державними органами та установами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО в рамках системного проекту здійснюються відповідно до законодавства.

Реалізація проекту

31. Для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець складає після набрання чинності договором України з МФО згідно з додатком 4 відповідний план заходів і забезпечує його виконання та подає копію плану заходів з реалізації проекту Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 31 в редакції Постанови КМ № 622 від 09.06.2011}

Якщо договором України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту, Мінекономрозвитку після набрання чинності таким договором розробляє разом із заінтересованими державними органами план заходів з реалізації такого проекту відповідно до програми стратегічних та інституціональних реформ, підготовленої згідно з вимогами пункту 12 цього Порядку, з визначенням виконавців заходів, затверджує його та інформує про це Кабінет Міністрів України.

32. Мінфін проводить у місячний строк після набрання чинності договором України з МФО відбір банків з урахуванням вимог МФО, відкриває в таких банках рахунки.

{Абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 838 від 03.08.2011}

У разі коли в рамках реалізації інвестиційного проекту з'явилася потреба у використанні акредитивів, Мінфін у місячний строк проводить відбір банків та здійснює заходи щодо оформлення акредитивів.

Обслуговування позик, наданих для реалізації інвестиційних проектів Європейським інвестиційним банком відповідно до міжнародних договорів України, здійснює публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 679 від 26.11.2014}

33. Обслуговування позики, наданої для реалізації інвестиційних проектів відповідно до договорів України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР), що набрали чинності з 1 липня 2007 р.:

бенефіціаром якої є розпорядник або одержувач бюджетних коштів, здійснює Казначейство відповідно до Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577);

бенефіціаром якої є небюджетна установа, здійснює публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

Позики за інвестиційними проектами відповідно до договорів України з МБРР, що набрали чинності до 1 липня 2007 р., які обслуговуються у комерційних банках, можуть за письмовим зверненням до Мінфіну відповідального виконавця або бенефіціара за згодою відповідального виконавця переводитися на обслуговування до:

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

Казначейства, якщо бенефіціаром є розпорядник або одержувач бюджетних коштів;

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", якщо бенефіціаром є небюджетна установа.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

Мінфін та МБРР приймають спільне рішення щодо доцільності такого переведення, про що Мінфін повідомляє письмово у десятиденний строк після прийняття рішення відповідального виконавця або бенефіціара і у разі прийняття позитивного рішення - також Казначейство або публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

З метою переведення рахунків з комерційних банків до Казначейства або до публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Казначейство або публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" відкриває відповідальному виконавцю або бенефіціару у двадцятиденний строк після повідомлення Мінфіну рахунки в іноземній та національній валютах, які необхідні для обслуговування позики, після чого інформує Мінфін про відкриті рахунки.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

Подальше обслуговування позики у разі переведення до Казначейства здійснюється згідно з Порядком казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577).

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

У разі переведення обслуговування позики до публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Мінфін надсилає перелік осіб та письмове підтвердження їх повноваження на підписання запитів на одержання коштів, а також зразок підпису кожної особи.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

Після надходження інформації про відкриття рахунків від Казначейства або публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Мінфін разом з відповідальним виконавцем або бенефіціаром забезпечують перерахування залишків коштів позики з рахунків у комерційних банках на відкриті Казначейством або публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" відповідні рахунки.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

До перерахування залишків коштів позики на рахунки, відкриті Казначейством або публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", усі платежі у рамках реалізації інвестиційних проектів здійснюються через існуючі рахунки у комерційних банках.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009}

Обслуговування та використання коштів позики, наданої для реалізації проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги", здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. № 842 "Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1825) та Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 710).

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 926 від 03.09.2009 -  зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ № 794 від 14.08.2013}

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 03.08.2011}

35. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар подає у двотижневий строк після набрання чинності договором України з МФО Мінфіну засвідчений зразок підпису особи, на яку покладено повноваження щодо підписання запитів на одержання коштів позики із спеціальних та транзитних рахунків і підтвердних документів, що обґрунтовують такі запити.

Мінфін подає у двотижневий строк після отримання засвідченого зразка підпису до МФО і відповідних банків письмове підтвердження повноваження зазначеної особи та засвідчений зразок її підпису.

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар у п’ятиденний строк після надсилання запиту на одержання коштів позики із спеціальних та транзитних рахунків подає Мінфіну копію зазначеного запиту разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують цільове використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), а також інформацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться видатки або надання кредитів; із зазначенням категорії витрат, визначених Угодою про позику, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг), а також наявності погодження МФО на здійснення таких витрат або пояснення щодо причини відсутності такого погодження.

{Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 622 від 04.07.2012}

{Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 838 від 03.08.2011}

36. Мінфін здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів позики бенефіціаром та аналізує стан виконання фінансових зобов'язань за договором України з МФО.

У разі виявлення фактів нецільового використання, несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення позики згідно з договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем Мінфін зупиняє, відновлює або скасовує право бенефіціара на одержання коштів позики.

37. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара і групу управління проектом забезпечує в рамках інвестиційного проекту:

1) управління проектом, спрямоване на досягнення запланованих результатів, зокрема:

розроблення та виконання плану заходів з реалізації проекту, моніторинг реалізації проекту;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »