Документи видавника (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ) 134 документа


За роками:  [ усі роки ]  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  

 1.  Про хід виконання постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 лютого 2017 року № 1 «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік»
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 08.09.20173
 2.  Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у І півріччі 2017 року
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 08.09.20172
 3.  Про розгляд справ за позовом Бондаренка В.О. до Національної академії медичних наук України про визнання неправомочними загальних зборів, визнання недійсними та скасування рішень, та за позовом Київської міської профспілкової організації Вільної профспілки медичних працівників України до Національної академії медичних наук України про визнання протиправним та скасування рішення загальних зборів
  Вищий спеціалізований суд; Ухвала від 05.04.2017761/5328/16-ц
 4.  Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 03.02.20171
 5.  Про судову практику в справах про зняття арешту з майна
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 03.06.20165
 6.  Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 6 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах"
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 03.06.20164
 7.  Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 12.02.20161
 8.  Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 11.12.201513
 9.  Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 11.12.201512
 10.  Про узагальнення практики розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та розгляду заяв про їх визнання і примусове виконання
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 11.12.201511
 11.  Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 25.09.20155
 12.  Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 25.09.20154
 13.  Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 25.09.201510
 14.  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 25.09.20156
 15.  Про затвердження Регламенту пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 25.09.20153
 16.  Про затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів
  МВС України, Мін'юст України, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд, ДСА України, Генеральна прокуратура України; Наказ, Інструкція від 26.05.2015613/785/5/30/29/67/68
  Зареєстровано: Мін'юст України від 11.06.2015 № 698/27143
 17.  Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 19.12.201413
 18.  Про звернення до Верховного Суду України про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 частини другої статті 3, пункту 5 частини сьомої статті 3, підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень, а також частин третьої, дев'ятої, десятої статті 3 у частині притягнення до юридичної відповідальності суддів та застосування до них заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"
  Вищий спеціалізований суд; Постанова, Звернення від 17.10.201412
 19.  Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 17.10.201411
 20.  Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 17.10.201410
 21.  Про визначення територіальної підсудності справ
  Вищий спеціалізований суд; Розпорядження від 02.09.20142710/38-14
 22.  Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 07.05.201410-644/0/4-14
 23.  Щодо неоднозначного тлумачення положень статей 132, 184 Кримінального процесуального кодексу України в частині визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 07.04.20145-467/0/4-14
 24.  Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики, Витяг від 07.02.2014
 25.  Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин"
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20147
 26.  Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20146
 27.  Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20145
 28.  Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20144
 29.  Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20143
 30.  Про узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20142
 31.  Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20141
 32.  Про Комунікаційну стратегію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 22.11.201310
 33.  Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та її персонального складу
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 22.11.20139
 34.  Про внесення змін до складу редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства"
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 22.11.20138
 35.  Щодо визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про забезпечення заходів кримінального провадження
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 15.10.20131-1640/0/4-13
 36.  Аналіз судової практики застосування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"
  Вищий спеціалізований суд; Лист, Витяг від 01.08.2013
 37.  Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх
  Вищий спеціалізований суд; Лист, Інструкція, Звіт, Форма типового документа від 18.07.2013223-1134/0/4-13
 38.  Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове провадження щодо яких триває понад 6 місяців
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики від 01.07.2013
 39.  Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 - перше півріччя 2012 року
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики від 01.06.2013
 40.  Про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 16.05.201324-754/0/4-13
 41.  Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 16.05.201324-753/0/4-13
 42.  Про деякі питання зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків у постановах по справах про адміністративне правопорушення
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 15.05.2013101-739/0/4-13
 43.  Про визначення юрисдикції спору про стягнення заробітної плати у випадку банкрутства боржника
  Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 07.05.2013709/0/4-13
 44.  Про індексацію заробітної плати
  Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 07.05.2013708/0/4-13
 45.  Про доповнення до інформаційного листа ВССУ від 2 березня 2012 року № 132-283/0/4-12 "Щодо змін, внесених до деяких законодавчих актів України у зв'язку з гуманізацією відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності"
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 29.04.2013223-697/0/4-13
 46.  Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 05.04.2013223-559/0/4-13
 47.  Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 "Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод"
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 05.04.2013223-558/0/4-13
 48.  Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 04.04.2013511-550/0/4-13
 49.  Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 році та завдання на 2013 рік
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 01.03.20137
 50.  Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 01.03.20136
Документи:  [ 1…50 ]  51  101  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Список видавників
Органи влади України
 повний список | інформація 
[усі роки] = документ(ів)
Верховна Рада
Верховна Рада України [20438]
Голова Верховної Ради [165]
Уповноважений ВР з прав людини [25]
Президент
Президент України [39642]
РНБО [181]
Кабінет Міністрів
Кабінет Міністрів України [66406]
Прем'єр-міністр України [3]
Судова влада
Верховний Суд [1]
Вищий адміністративний суд [692]
Вищий господарський суд [6614]
Вищий спеціалізований суд [134]
ВКК нотаріату [2]
Загальні суди [112]
Конституційний Суд [1579]
Рада суддів адмін.судів [1]
Рада суддів господарськ. судів [17]
Рада суддів України [17]
Міністерства
МВС України [1838]
МЗС України [317]
Мін'юст України [8054]
Мінагрополітики України [767]
Мінекономрозвитку України [521]
Міненерговугілля України [187]
Мінінфраструктури [612]
Мінкультури України [230]
Мінмолодьспорт [215]
Міноборони України [1538]
Мінприроди України [255]
Мінрегіон України [309]
Мінсоцполітики України [769]
Мінфін України [2493]
МІП [5]
МОЗ України [2237]
МОН України [479]
МТОТ [7]
Комітети
Антимонопольний комітет [265]
Держкомтелерадіо України [66]
Комітет з питань аудиту банків [5]
Нац.олімпійський комітет [1]
Федерація спорту інвалідів [2]
Агентства
ДА електронного урядування [7]
Держводагентство України [2]
Держенергоефективності України [4]
Держлісагентство України [6]
Держрезерв України [4]
Держрибагентство України [8]
ДКА України [37]
НА запобігання корупції [40]
НА управління активами [10]
НААУ [4]
Нацдержслужба України [83]
Укравтодор [1]
УНІА "Укрінформ" [4]
Комісії
ДКЗ [31]
МК протидії погл.захоп.підпр. [1]
Нацком.енергетики, ком.послуг [611]
Нацкомфінпослуг [227]
НК захисту суспільної моралі [1]
НКРЗІ [95]
НКЦПФР [560]
Центрвиборчком [12834]
Інші
Адміністрація Держкордонслужби [316]
Адміністрація Держспецзв’язку [412]
Академія державного управління [5]
АПрНУ [1]
Асоціація міжнар.експедиторів [1]
Асоціація фермерів України [1]
Верховна Рада АР Крим [2]
Генеральна прокуратура України [112]
Гол.держ.інспектор ветмедицини [29]
ДАК"Ліки України" [2]
ДАК "Хліб України" [17]
Державіаслужба України [19]
Державна фіскальна служба [4]
Державне бюро розслідувань [4]
Державне управління справами [7]
Державні утворення (1917-1920) [24]
Держатомрегулювання [83]
Держаудитслужба [17]
Держгеокадастр [3]
Держгеонадра України [1]
Держекспортконтроль [34]
Держлікслужба [2]
Держпідприємство спецзв'язку [9]
Держпраці [1]
Держстат України [87]
Держфінмоніторинг України [21]
ДМС України [1]
ДП"УкрНДНЦ" [1]
ДРС [7]
ДСА України [115]
ДСНС України [3]
ДФ сприяння молодьжитлобуду [1]
Інші [168]
Казначейство України [8]
Київська міська рада [1]
Компанія "Укрресурси" [2]
НААН [36]
НАК "Нафтогаз України" [15]
НАМН України [33]
НАН України [30]
Нац.академія пед. наук [2]
Нац. антикорупційне бюро [5]
Національна поліція [1]
Національний банк [18508]
Національний депозитарій [6]
Нацрада телерадіомовлення [43]
Органи влади країн СНД [1]
Органи влади СРСР [1031]
ПАТ "Ощадбанк" [7]
Пенсійний фонд [383]
Предствництво України [1]
Професійні спілки [85]
Рада бізнес-омбудсмена [1]
Рада Міністрів АР Крим [2]
Рахункова палата [2]
Регіон.органи влади [1]
Редакції видань [26]
Служба безпеки України [411]
Служба зовнішньої розвідки [112]
Спілка адвокатів України [1]
Спілка аудиторів України [1]
Спілка письменників [1]
Спілка підприємців [1]
Спілка театральних діячів [1]
Торгово-промислова палата [11]
УДППЗ "Укрпошта" [12]
Укоопспілка [9]
Укрголовдержкарантин [12]
Укрдержархів [20]
Укренерго [1]
УкрЕСКО [1]
Укрзалізниця [12]
Укрпромзалізтранс [1]
Укрсоюзпідприємців [2]
Укрсоюзсервіс [48]
Укртелеком [8]
Управління державної охорони [132]
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб [236]
Фонд державного майна [1010]
Фонд соцзахисту інвалідів [2]
Фонд соцстраху по безробіттю [79]
ФПУ [19]
Країни та органiзацiї