Пов'язані документи (2984-14) 1003 документа


 Про вищу освіту
Закон України від 17.01.20022984-III

 1.  Про затвердження роз'яснення з питання отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, з урахуванням стажу роботи на посаді помічника адвоката та на підставі диплома спеціаліста про перепідготовку
  Рада адвокатів України; Рішення, Роз'яснення від 26.02.20168
 2.  Про затвердження Положення про Науково-дослідний інститут українознавства
  МОН України; Наказ, Положення від 29.08.2014962
 3.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207
  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014342
 4.  Про ліквідацію державного вищого навчального закладу "Київський університет управління та підприємництва"
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 06.08.2014904
 5.  Про внесення змін до Методичних роз'яснень щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ
  Рада суддів адмін.судів; Рішення від 18.07.201436
 6.  Про реорганізацію Державного інституту підготовки кадрів шляхом приєднання
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 10.07.2014817
 7.  Щодо недоцільності створення Національної школи правосуддя
  Рада суддів господарськ. судів; Рішення від 03.07.2014307
 8.  Про затвердження і введення в дію складової галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань 0401 "Природничі науки"
  МОН України; Наказ від 03.07.2014788
 9.  Про затвердження і введення в дію складової галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.09010108 "Насінництво та насіннєзнавство" галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво"
  МОН України; Наказ від 03.07.2014789
 10.  Про вищу освіту
  Закон України від 01.07.20141556-VII
 11.  Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році
  МОН України; Наказ від 01.07.2014779
  Зареєстровано: Мін'юст України від 09.07.2014 № 789/25566
 12.  Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.04010606 "Заповідна справа" галузі знань 0401 "Природничі науки"
  МОН України; Наказ від 01.07.2014776
 13.  Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань 0505 "Машинобудування та матеріалообробка", 0513 "Хімічна технологія та інженерія", 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції"
  МОН України; Наказ від 01.07.2014777
 14.  Про затвердження і введення в дію складових галузевого стандарту вищої освіти України освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.050201 "Системна інженерія" галузі знань 0502 "Автоматика та управління"
  МОН України; Наказ від 01.07.2014775
 15.  Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
  МОН України; Наказ від 26.06.2014759
  Зареєстровано: Мін'юст України від 01.07.2014 № 710/25487
 16.  Про затвердження Положення про військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 24.06.2014749/417
 17.  Про затвердження нового складу Наглядової ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 24.06.2014748
 18.  Про заходи, пов'язані з утворенням Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу
  МОН України; Наказ від 24.06.2014752
 19.  Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації
  МОН України; Наказ, Заява, Форма, Журнал, Опис, Повідомлення, Протокол, Справа, Картка, Довідка від 12.06.2014711
  Зареєстровано: Мін'юст України від 03.07.2014 № 728/25505
 20.  Про затвердження Положення про кафедру медицини катастроф та військової медицини Державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
  МОЗ України, Міноборони України; Наказ, Положення від 12.06.2014392/379
 21.  Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
  Міноборони України; Наказ, Інструкція, Зразок, Форма типового документа, Форма, Довідка від 05.06.2014360
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.06.2014 № 704/25481
 22.  Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади
  Міноборони України; Наказ, Положення від 03.06.2014350
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.06.2014 № 671/25448
 23.  Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти з галузі знань 0202 "Мистецтво"
  МОН України; Наказ від 30.05.2014668
 24.  Про затвердження Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році
  МОН України; Наказ, Порядок від 28.05.2014655
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.06.2014 № 593/25370
 25.  Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальностей 8.09010502 "Карантин рослин", 8.09010501 "Захист рослин" галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво"
  МОН України; Наказ від 26.05.2014641
 26.  Про затвердження складу Наглядової ради Національного університету "Львівська політехніка"
  МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 23.05.2014634
 27.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації
  Закон України від 20.05.20141275-VII
 28.  Деякі питання діяльності структурних підрозділів Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
  МОН України; Наказ від 14.05.2014590
 29.  Деякі питання утворення відокремлених структурних підрозділів Національного університету "Одеська юридична академія"
  МОН України; Наказ від 14.05.2014589
 30.  Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України
  МОН України; Наказ від 13.05.2014587
  Зареєстровано: Мін'юст України від 28.05.2014 № 561/25338
 31.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 12.05.2014577/309
 32.  Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України
  МОН України; Наказ, Порядок від 07.05.2014556
  Зареєстровано: Мін'юст України від 02.06.2014 № 574/25351
 33.  Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
  МОН України; Наказ від 07.05.2014553
  Зареєстровано: Мін'юст України від 23.05.2014 № 531/25308
 34.  Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань 0202 "Мистецтво", 0304 "Право", 0401 "Природничі науки", 0403 "Системні науки та кібернетика", 0511 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", 0514 "Біотехнологія", 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 0601 "Будівництво та архітектура"
  МОН України; Наказ від 07.05.2014557
 35.  Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти (засобів діагностики якості вищої освіти) зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань 0201 "Культура", 0202 "Мистецтво", 0305 "Економіка та підприємництво", 0401 "Природничі науки", 0505 "Машинобудування та матеріалообробка", 0601 "Будівництво та архітектура", 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура", 1401 "Сфера обслуговування"
  МОН України; Наказ від 07.05.2014558
 36.  Про ліквідацію факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у м. Вижниці
  МОН України; Наказ від 29.04.2014527
 37.  Про методичні рекомендації щодо особливостей навчання дітей-біженців
  Інститут інноваційних технол.; Лист, Рекомендації від 25.04.201414.1/10-1183
 38.  Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у 2014 році
  МОЗ України; Наказ, Склад колегіального органу від 25.04.2014288
 39.  Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 373
  МОН України; Наказ від 22.04.2014503
 40.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014485/262
 41.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014481/258
 42.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки Одеської національної морської академії
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014478/255
 43.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014484/261
 44.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014479/256
 45.  Про затвердження Положення про кафедру військової підготовки Запорізького національного технічного університету
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014480/257
 46.  Про затвердження Положення про Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  МОН України, Міноборони України; Наказ, Положення від 18.04.2014483/260
 47.  Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік
  МОН України; Наказ від 16.04.2014463
 48.  Про внесення змін до складу Наглядової ради Уманського національного університету садівництва
  Мінагрополітики України; Наказ від 12.04.2014229
 49.  Про затвердження Статуту Державного вищого навчального закладу "Гайворонський політехнічний коледж" (нова редакція)
  МОН України; Наказ від 09.04.2014349
 50.  Про затвердження нового складу Наглядової ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
  МОЗ України; Наказ, Склад колегіального органу від 18.03.2014190
Документи:  [ 1…50 ]  51  101  151  201  251  301  351  401  »  …1003  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...