Пов'язані документи (z1531-11) 41 документ


 Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
МНС України; Наказ, Положення, Форма типового документа, Зразок, Повідомлення, Припис, Розпорядження, Рішення, Довідка, Акт, Перелік від 11.08.2011826

 1.  Стосовно забезпечення узагальнення поданої інформації
  ДРС; Лист, Інформація, Форма типового документа від 10.04.20172368/0/20-17
 2.  Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 10.03.2017169-р
 3.  Про надання роз'яснень (щодо порядку повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг)
  Держгірпромнагляд України; Лист, Витяг від 27.06.20136217/0/5-10/6/13
 4.  Про затвердження Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
  Міненерговугілля України; Наказ, Вимоги, Класифікація від 05.06.2013317
  Зареєстровано: Мін'юст України від 26.06.2013 № 1071/23603
 5.  Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду України від 12.04.2012 № 74
  Держгірпромнагляд України; Наказ від 10.04.201359
 6.  Щодо навчання з питань охорони праці
  Держгірпромнагляд України; Лист, Питання-відповідь від 17.01.2013392/0/8.2-8.1-05/6/13
 7.  Щодо організації та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці
  Держгірпромнагляд України; Лист, Витяг від 13.11.20129904/0/5.1-10/6/12
 8.  Щодо проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
  Держгірпромнагляд України; Лист, Витяг від 22.06.20125131/0/13-9.1-9/6/12
 9.  Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Дозвіл, Перелік, Заява, Декларація від 26.10.20111107
 10.  Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України
  Указ Президента України; Положення від 06.04.2011408/2011
 11.  Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України
  Указ Президента України; Положення від 06.04.2011402/2011
 12.  Акт планової перевірки виробничого об'єкта
  Держгірпромнагляд; Наказ, Форма типового документа, Акт від 05.11.2010228
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.01.2011 № 135/18873
 13.  Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб'єктів господарювання і їх виробничих об'єктів
  Держгірпромнагляд; Наказ, Форма типового документа, Акт, Перелік від 05.11.2010228
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.01.2011 № 134/18872
 14.  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці
  Постанова Кабінету Міністрів України; Критерії від 28.04.2009413
 15.  Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
  Постанова Кабінету Міністрів України; Регламент, Форма типового документа, Декларація від 27.08.2008761
 16.  Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
  Закон України від 05.04.2007877-V
 17.  Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
  Закон України від 23.12.20042288-IV
 18.  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві
  Закон України від 08.09.20041986-IV
 19.  Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
  Закон України від 08.09.20041985-IV
 20.  Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (Форми Н-5, Н-1, НПВ, П-5, Н-2, Н-9, П-3, П-4)
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт, Протокол, Перелік, Класифікатор від 25.08.20041112
 21.  Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.18-04)
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 26.05.2004687
 22.  Про затвердження Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України
  Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 30.03.200492
  Зареєстровано: Мін'юст України від 31.08.2004 № 1074/9673
 23.  Господарський кодекс України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003436-IV
 24.  Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.21-02), (НПАОП 0.00-6.22-02)
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 11.07.2002956
 25.  Про нафту і газ
  Закон України від 12.07.20012665-III
 26.  Про об'єкти підвищеної небезпеки
  Закон України від 18.01.20012245-III
 27.  Про державну підтримку малого підприємництва
  Закон України від 19.10.20002063-III
 28.  Гірничий закон України
  Закон України від 06.10.19991127-XIV
 29.  Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 27.08.1997939
 30.  Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.02.1995114
 31.  Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Акт від 27.01.199558
 32.  Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 27.01.199559
 33.  Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 17.01.199533
 34.  Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці
  Держнаглядохоронпраці; Наказ, Інструкція від 30.12.1994133
  Зареєстровано: Мін'юст України від 05.01.1995 № 3/539
 35.  Про надра
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 27.07.1994132/94-ВР
 36.  Про звільнення Представника Президента України в Іванівському районі Одеської області
  Указ Президента України від 05.04.1994132/94
 37.  Про державну таємницю
  Закон України від 21.01.19943855-XII
 38.  Про охорону праці
  Закон України від 14.10.19922694-XII
 39.  Кодекс законів про працю України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971322-VIII
 40.  Конвенція Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 25.06.1969129
 41.  Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр/рос)
  Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 11.07.194781

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
z1531-11
[ всього ] = документ(ів)
Відсилає до [29]
Визнає нечинним [4]
Змінюється документом [1]
Має відсилання з [7]