Пов'язані документи (v012p710-11) 18 документiв


 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України
Рішення Конституційного суду України від 20.10.201112-рп/2011

 1.  Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України
  Ухвала Конституційного суду України від 05.06.201831-у/2018
 2.  Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 - перше півріччя 2012 року
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики від 01.06.2013
 3.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів)
  Рішення Конституційного суду України; Окрема думка від 06.10.201021-рп/2010
 4.  Про Державну прикордонну службу України
  Закон України від 03.04.2003661-IV
 5.  Про контррозвідувальну діяльність
  Закон України від 26.12.2002374-IV
 6.  Кримінальний кодекс України
  Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.20012341-III
 7.  Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка)
  Рішення Конституційного суду України від 30.10.19975-зп
 8.  Про Конституційний Суд України
  Закон України від 16.10.1996422/96-ВР
 9.  Конституція України
  Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
 10.  Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю
  Закон України від 30.06.19933341-XII
 11.  Про Службу безпеки України
  Закон України від 25.03.19922229-XII
 12.  Про оперативно-розшукову діяльність
  Закон України від 18.02.19922135-XII
 13.  Про прокуратуру
  Закон України від 05.11.19911789-XII
 14.  Про міліцію
  Закон України від 20.12.1990565-XII
 15.  Кримінально-процесуальний кодекс України
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.19601001-05
 16.  Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 94 до статті 236-8)
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.1960
 17.  Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 237 до статті 485)
  Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.1960
 18.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
  Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
v012p710-11
[ всього ] = документ(ів)
Відсилає до [15]
Тлумачить [1]
Має відсилання з [2]