Пов'язані документи (3477-15) 119 документiв


 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини
Закон України від 23.02.20063477-IV

 1.  Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (Розділи 4-6)
  Закон України від 03.10.20172147-VIII
 2.  Справа «Сітневський та Чайковський проти України» (Заяви № 48016/06 та № 7817/07)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява, Опис від 10.11.2016
 3.  Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників
  Генеральна прокуратура України; Наказ, Порядок, Заява, Форма типового документа, Список, Перелік від 26.07.2016265
  Зареєстровано: Мін'юст України від 15.08.2016 № 1131/29261
 4.  Про виконавче провадження
  Закон України; Перелік від 02.06.20161404-VIII
 5.  Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, юрисдикцію та практику Європейського суду з прав людини
  Вищий господарський суд; Лист від 22.04.201601-06/1444/16
 6.  Справа «Закшевський проти України» (Заява № 7193/04)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 17.03.2016
 7.  Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень статей 43, 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", положення частини першої статті 2 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" у взаємозв'язку з положенням статті 69 Закону України "Про Конституційний Суд України"
  Ухвала Конституційного суду України від 08.12.201550-у/2015
 8.  Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Реєстр, Заява від 16.09.2015703
 9.  Справа «Яременко проти України (№ 2)» (Заява № 66338/09)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 30.04.2015
 10.  Про відмову у зверненні до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності частини першої статті 92 Закону України від 5 листопада 1991 року N 1788-XII "Про пенсійне забезпечення"
  Постанова Верховного суду України від 24.04.20156
 11.  Щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Бочан проти України (№ 2)"
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 23.02.201512.0.1-20/1204/1
 12.  Справа «Бочан проти України (№ 2)» (Заява № 22251/08)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява, Окрема думка від 05.02.2015
 13.  Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 19.12.201413
 14.  Про звернення до Верховного Суду України про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 частини другої статті 3, пункту 5 частини сьомої статті 3, підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень, а також частин третьої, дев'ятої, десятої статті 3 у частині притягнення до юридичної відповідальності суддів та застосування до них заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"
  Вищий спеціалізований суд; Постанова, Звернення від 17.10.201412
 15.  Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних
  Вищий господарський суд; Лист від 16.05.201401-06/632/14
 16.  Щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у справі "Агрокомплекс проти України"
  Вищий господарський суд; Лист від 01.04.201401-06/483/14
 17.  Подання щодо вжиття заходів загального характеру, необхідних для виконання рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного в І кварталі 2014 року
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 28.03.201412.0.1-9/3244
 18.  Про визнання незаконним та нечинним розпорядження Кабінету Міністрів України № 905-р від 21.11.2013 р.
  Спеціалізовані суди; Постанова від 28.02.2014826/18465/13-а
 19.  Щодо забезпечення однакового застосування законодавства під час розгляду та вирішення адміністративних справ
  Вищий адміністративний суд; Лист від 18.02.2014212/11/14-14
 20.  Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики, Витяг від 07.02.2014
 21.  Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 07.02.20146
 22.  Подання щодо вжиття заходів загального характеру, необхідних для виконання рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного в IV кварталі 2013 року
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 03.02.201412.1.1.-9/1219
 23.  Про рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного
  Вищий господарський суд; Лист від 14.11.201301-06/1645/13
 24.  Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом
  Вищий адміністративний суд; Постанова від 01.11.201315
 25.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 30.09.201312.0.1-9/9857
 26.  Про затвердження Порядку взаємодії Державної виконавчої служби України та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини
  Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 23.09.20131989/5
  Зареєстровано: Мін'юст України від 24.09.2013 № 1642/24174
 27.  Справа «Агрокомплекс проти України» (Заява № 23465/03) (справедлива сатисфакція)
  Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява від 25.07.2013
 28.  Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних
  Вищий господарський суд; Лист від 16.07.201301-06/1084/13
 29.  Програма письмового анонімного тестування кандидатів на посаду судді на виявлення належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки на стадії проведення кваліфікаційного іспиту
  ВКК суддів; Рішення, Програма, Витяг від 10.07.2013
 30.  Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове провадження щодо яких триває понад 6 місяців
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики від 01.07.2013
 31.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 27.06.201312.0.1-9/5765
 32.  Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 - перше півріччя 2012 року
  Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики від 01.06.2013
 33.  Про судове рішення в адміністративній справі
  Вищий адміністративний суд; Постанова від 20.05.20137
 34.  Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних
  Вищий господарський суд; Лист від 16.04.201301-06/693/2013
 35.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Інші від 29.03.201312.0-1-9/3082
 36.  Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ
  Вищий спеціалізований суд; Постанова від 01.03.20133
 37.  Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 13.02.201373-р
 38.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Лилака Д.Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Ліхтнер Бетон Львів“ щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України „Про господарські товариства“
  Окрема думка Конституційного суду України від 12.02.2013
 39.  Узагальнення практики перегляду Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах із підстав, передбачених ст. 400 12 Кримінально-процесуального кодексу України
  Узагальнення судової практики Верховного суду України; Витяг від 01.02.2013
 40.  Про рішення Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточних
  Вищий господарський суд; Лист від 22.01.201301-06/87/2013
 41.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Інші від 27.12.201212.0.1-9/8993
 42.  Про рішення Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного
  Вищий господарський суд; Лист від 20.12.201201-06/1877/2012
 43.  Про затвердження Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права у новій редакції
  ВКК суддів; Рішення, Програма від 30.10.2012723/пп-12
 44.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів
  Закон України від 16.10.20125463-VI
 45.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 28.09.201212.3-9/6564
 46.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Лист від 27.06.201212.3-9/4577
 47.  Про видачу господарськими судами наказів у справах за позовами Міністерства юстиції України про відшкодування збитків, завданих державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини
  Вищий господарський суд; Лист від 17.05.201201-06/660/2012
 48.  Довідка про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами справ з приводу оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
  Вищий адміністративний суд; Довідка від 05.04.2012
 49.  Подання про виконання рішень Європейського суду з прав людини, які набули статусу остаточного
  Уповноважений у справах ЄСзПЛ; Інші від 30.03.201212.9-9/2212
 50.  Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Конституції України, частини п'ятої статті 156, частини третьої статті 165, пункту 4 частини першої статті 237, частини другої статті 245, пункту 2 частини першої статті 253 Кримінально-процесуального кодексу України, статті 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини“
  Ухвала Конституційного суду України від 28.03.201211-у/2012
Документи:  [ 1…50 ]  51  101  

  Пошук Пошук за реквiзитами   Фiльтр у назвi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


Пов'язані документи
3477-15
[ всього ] = документ(ів)
Спричинив прийняття [10]
Відсилає до [12]
Змінюється документом [3]
Має відсилання з [94]