Про державні нагороди України
Верховна Рада України; Закон від 16.03.20001549-III

Про державні нагороди України (Текст резюме від 01.01.2005)


Закон України

Про державні нагороди України

Дата набуття чинності:
11 квітня 2000 року

Закон встановлює державні нагороди України для відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною.

Державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною. Державні нагороди встановлюються виключно законами України.

Державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.

Нагородження державними нагородами може бути проведено посмертно.

Громадяни України можуть бути удостоєні нагород іноземних держав.

Президент України затверджує:
- статут - для звання Герой України та кожного ордену;
- положення - для інших державних нагород.
Статути і положення про державні нагороди визначають підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, а також встановлюють порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила.

Державними нагородами є:
І. Вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України. Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за визначні трудові досягнення.
ІІ. В Україні встановлюються такі ордени:
- орден князя Ярослава Мудрого I, II, III, IV, V ступеня - для нагородження громадян за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність;
- орден "За заслуги" I, II, III ступеня - для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності;
- орден Богдана Хмельницького I, II, III ступеня - для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України;
- орден "За мужність" I, II, III ступеня - для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя;
- орден княгині Ольги I, II, III ступеня - для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей у сім'ї; 
- орден Данила Галицького - для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також державних службовців за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу;
ІІІ. В Україні встановлюються такі медалі:
- "За військову службу Україні" - для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших осіб за мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України;
- "За бездоганну службу" I, II, III ступеня - для нагородження осіб офіцерського складу і прапорщиків Збройних Сил України, рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, військ Цивільної оборони, які досягли високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності присязі та виконання військового (службового) обов'язку, успішно керують підлеглими, зразково виконують інші військові обов'язки;
- "Захиснику Вітчизни" - для нагородження ветеранів війни, осіб, на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", осіб, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інших громадян України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України;
- Відзнака "Іменна вогнепальна зброя" встановлюється для нагородження офіцерського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів Міністерства внутрішніх справ України та державних службовців, які мають офіцерське звання, за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть;
ІV. В Україні встановлюються такі почесні звання України:
- "Народний артист України";
- "Народний архітектор України";
- "Народний художник України";
- "Заслужений артист України";
- "Заслужений архітектор України";
- "Заслужений будівельник України";
- "Заслужений винахідник України";
- "Заслужений вчитель України";
- "Заслужений діяч мистецтв України";
- "Заслужений діяч науки і техніки України";
- "Заслужений донор України";
- "Заслужений економіст України";
- "Заслужений енергетик України";
- "Заслужений журналіст України";
- "Заслужений лікар України";
- "Заслужений лісівник України";
- "Заслужений майстер народної творчості України";
- "Заслужений машинобудівник України";
- "Заслужений металург України";
- "Заслужений працівник ветеринарної медицини України";
- "Заслужений працівник культури України";
- "Заслужений працівник освіти України";
- "Заслужений працівник охорони здоров'я України";
- "Заслужений працівник промисловості України";
- "Заслужений працівник транспорту України";
- "Заслужений працівник сільського господарства України";
- "Заслужений працівник соціальної сфери України";
- "Заслужений працівник сфери послуг України";
- "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України";
- "Заслужений природоохоронець України";
- "Заслужений раціоналізатор України";
- "Заслужений художник України";
- "Заслужений шахтар України";
- "Заслужений юрист України";
- "Мати-героїня";
Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери, як правило, не менше десяти років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність, якщо інше не встановлено положенням про почесне звання України.
V. Встановлюються такі Державні премії України:
1) Національна премія України імені Тараса Шевченка - за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства;
2) Державна премія України в галузі науки і техніки:
- за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;
- за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;
- за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;
- за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів;
3) Державна премія України в галузі архітектури - за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання;
4) Державна премія України імені Олександра Довженка - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.
VI. Президент України відповідно до Конституції України може встановити президентські відзнаки та нагороджує ними.

Особи, удостоєні державних нагород:
- повинні дбайливо ставитися до їх схоронності. У разі втрати нагород нагороджені зберігають свої права на них відповідно до закону;
- отримують право користуються пільгами, передбаченими законами України.

Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Після смерті нагородженого, за наявності спадкоємців, нагорода залишається у сім'ї померлого.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, нагороджені державними нагородами, або їх спадкоємці у разі виїзду за межі України мають право вивозити державні нагороди, а також документи про нагородження ними. Порядок вивезення за межі України державних нагород з дорогоцінних металів визначається Кабінетом Міністрів України.Довідка підготовлена Інститутом проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого
Всі права щодо наданої інформації, охороняються відповідно до законодавства України.
Посилання на Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого є обов'язковим при використанні цих матеріалів.
тел/факс (380-44) 227-35-89, e-mail: ili@ili.kiev.ua